Installasjon av skriverdriver

Løsningen er ny og testes for øyeblikket av pilotkunde.

Slik gjør du det:

Last ned filen og kjør OLCS_Printer_Driver_Setup_Certified_1.8.0.258.msi

Legg inn disse detaljene:
https://olcs.grafiskdigital.no:443/ahm_transfer
ahm_interaction
(trykk test og se at det blir grønt før dere går videre)

Velg et navn på driveren (f.eks. “GD SEND” eller “Grafisk Digital”):

Nå skal du få opp den nye driveren i listen over printere.

Man skal havne til innlogging i send-løsningen når man trykker print hvis du ikke allerede er innlogget. Her logger du bare inn med din bruker.

Ved godkjent jobb får du kvittering på innsendt jobb på epost, og jobben blir sendt til GD. Når jobben dukker opp i “oversikt” kan du følge med hvor langt den har kommet i prosessen. Du kan slette en registrert jobb helt til den endrer status til “Startet” eller “Levert”.