Menighetsblad

En av våre menighetskunder lar oss trykke menighetsbladet. De er fornøyd med løsningen og opplever at arbeidet med menighetsbladet har blitt enklere og at distribusjonen går raskere. Her følger noen momenter knyttet til omleggingen som menigheten valgte å gjøre.

  • Bakgrunnen for å gå over til adresserte blad var at det ble stadig vanskeligere å få tilgang til enkelte oppganger i borettslag, og det stadig vanskeligere å rekruttere frivillige til å bære rundt bladene. Å bruke andre aktører for å håndtere husstandsutdelingen var heller ikke uproblematisk.
  • Bladet ble endret fra å være “informasjon til alle husstander” til å bli et medlemsblad. Ikkemedlemmer kan likevel abonnere på bladet.
  • De fikk en oppdatert liste over alle medlemmer fra kirkerådet og gikk møysommelig gjennom denne listen slik at de stod igjen med bare en mottaker for hver husstand. Alle endringer som de får beskjed om i forbindelse med utsendelser noteres slik at de kan ajourholde listen over mottakere.
  • Formatet ble endret fra 21 cm x 28 cm til det mindre formatet 17 cm x 24 cm som er akkurat innenfor Posten sine grenser for “små sendinger”. På denne måten blir portokostnadene betydelig lavere. De benytter papir av typen 115 gram G-print. De øverste 4-5 cm på bladets bakside står åpen slik at vi kan legge på mottakeradresse, avsenderadresse og portomerke. I noen av utgivelsene stiftes det inn giroblankett i midten av bladet med en oppfordring til å gi.
  • Å redusere formatet kan kompenseres med å øke antall sider, eller man kan velge å se slik på det at det blir lettere å skaffe stoff til hvert nummer.
  • Kunden sender oss trykk-klar pdf fra den designeren som de bruker for slikt.
  • Menigheten (vår kunde) har behov for å få ca 100 blad tilsendt direkte. Det fikser vi lett.

Om flere menigheter velger å gjøre det samme, så kan det gi gevinster knyttet til både porto- og trykkepriser. Spesielt hvis de som bruker oss klarer å bli enige om felles utsendelsesdatoer.

Hvis dette høres interessant ut, så ta kontakt med oss på e-post eller telefon 41751400.