Vi støtter Our Children Learning

Noen ganger i livet møter du mennesker som gjør en ekstraordinær innsats for verden rundt dem. Ousmane Kabo er en av disse. Han er grunnleggeren av den norske organisasjonen Our Children Learning (OCL), som i løpet av det siste året har bygget og åpnet en skole i Maïrom i Kokaga-området i Tsjad.

Tsjad er, i følge FN, et av de minst utviklede landene i verden. Kokage er et av de minst utviklede områdene i dette landet, og befolkningen her har en forventet levealder på mellom 40 og 50 år. 99,5% av befolkningen kan ikke skrive eller lese.

Byggingen av ECAM-skolen (École Caritative et Associative de Mairoum) startet i januar i 2022. Arbeidet med skolen og tilhørende infrastruktur ble i stor grad utført på dugnad av folket som bor i området. I oktober ble skolen åpnet. Nå går over 600 barn på denne skolen 6 dager i uken.

I Tsjad må foreldre vanligvis betale for at barna deres skal gå på skole, noe som fører til at få barn får muligheten. OCL har bestemt at deres skole skal finansieres ved at foreldrene bidrar med dugnadsarbeid i stedet for penger. Dermed åpnes muligheten for at mange flere barn kan gå på skole.

Arbeidet i Maïrom er ikke ferdig. OCL jobber for tiden med å installere solcellepaneler i et område som aldri før har hatt strøm, slik at de kan få lys i klasserommene på kveldstid og bruke datamaskiner og symaskiner. De ønsker også å tilby skolebarna et måltid om dagen og skaffe en bil som kan brukes til skoleskyss slik at barna som har 25 km å gå til skolen også kan delta. Denne bilen skal også fungere som transport til sykehuset. OCL finansierer utdannelsen til en helsesykepleier som skal jobbe ved skolen.

Jarle Lysebo, daglig leder i Grafisk Digital (som står bak SEND.no), har vært medvirkende i dette prosjektet fra starten av. Han forteller:

«Alle i lokalsamfunnet har jobbet sammen for å få denne skolen opp å gå, og nå sender nesten alle foreldrene barna sine på skolen. Dette er unikt sammenlignet med andre skoler i Tsjad».

Grafisk Digital har hjulpet OCL med å produsere en bok om prosjektet, og sendt denne ut i Posten med SEND.no. Boken kan bestilles via linken under, og på den måten kan også du være med å bidra i dette unike prosjektet.